Ting I selv skal have med:
Overtøj
Skiftetøj / fodtøj.

Vi sørger for:
Bleer.
Vi sørger for barnevogn.
Tilfredse børn og forældre.
Klude.
Mad og drikke.
En hverdag med masser af frisk luft og fuld af sjov.

Medicin
Vi giver ikke medicin med mindre det er livsnødvendigt og receptpligtigt.

Vejledning for instruktion ved kronisk eller langvarig sygdom:

Når forældre til kronisk eller langvarigt syge børn anmoder personalet i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger om at give medicin, er forældrene ansvarlige for, at instruktionen fra den ordinerende læge om medicingivningen videregives til personalet. I de fleste tilfælde vil påskriften på medicinbeholderen være tilstrækkelig instruktion om medicingivningen. Beholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om barnets navn og eventuelt personnummer, medicinens art og den ordinerede dosis. Hvis en mere grundig instruktion af personalet er nødvendig, kan ledelsen af skolen eller dagtilbuddet anmode forældrene om en supplerende skriftlig instruktion fra lægen.

Hvis vi skulle have glemt noget, hvor I tænker, at det er da mærkeligt, at de ikke har skrevet det på, så er I meget velkommen til at ringe og spørge.