I forbindelse med EU´s Persondataforordning, også kendt som GDPR, som træder i kraft den 25.maj 2018…

Vi overholder de nye lovkrav, i forbindelse med sikkerhed, behandling og opbevaring af dine persondata hos Mariehønen privat børnepasning.

Kort fortalt, så er vi forpligtet til at informere om følgende :

Som forælder kan i hos Vordingborg kommunes pladsanvisning når som helst få oplyst og vist, hvilke oplysninger vi har lagret på dig og dit barn.

Som udgangspunkt er det relevante, og nødvendige personoplysninger at have ved kontraktindgåelsen, under pasningsforløbet, men også efter kontraktophør.

Vi har tavshedspligt, og må ikke uberettiget udlevere oplysninger.

Vi videregiver kun oplysninger i det omfang / forpligtet til ifølge lovgivningen, når vi får forældres samtykke til det, eller det er legitimt iht. interesseafvejning, samt til advokater som repræsentere os ved evt. kontraktbrud, løn-inddrivelse og inkasso.

Persondata/oplysninger opbevares på E-boks( PC enhed ) mobil ), mm. Papir i aflåst skab.

Der er fastlagte retningslinjer, i forhold til opbevaringspligt og dokumentation.

I forhold til A-kasse lovgivning, ved ledighed og SKAT er vi forpligtet til at fremvise relevant løn og beskæftigelsesdokumentation.

Grundreglen er at samtlige Løn- kvitteringer sender vi pr mail og tilskudskontrakter som vi pr. automatik får tilsendt af kommunen til vores E-boks, forbliver opbevaret i 5 år efter kontraktophør, og det er udelukkende ift dokumentation ved evt. ledighed, eller over for SKAT.

Efter 5 fulde år, vil alle akter blive makuleret.

Billeder af barn fra pasningstiden er for vores vedkommende kære minder, og har ligeledes stor og god markedsføring/reklameværdi for os som børnepasser, samt et godt udgangspunkt for kommende og nye forældre.
Billeder vil af ovenstående årsager forblive på Mariehønens hjemmeside / relateret fb profil, efter kontraktophør.

Forældre kan dog ved kontraktindgåelsen frabede sig billeder af barn på hjemmeside / relateret PB/ reklamer mm, og det vil blive respekteret.

Forælder har gennemlæst ovenstående indhold, og acceptere de oplyste vilkår og betingelser som gør sig gældende ift EU’s Persondataforordning, og ved plads hos I mariehønen privat pasningsordning Vordingborg..